Forside > Generalforsamlinger > 2015

2015

Generalforamling 2015

Torsdag d. 12. november 2015, kl. 18.30
Jysk Landbrugscenter, Majsmarken 1, 7190 Billund

Der startes med økologisk middag.

Dagsorden for generalforsamling Økokød 2015

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
 4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
 5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
  På valg er:
  Bent Korsholm (modtager ikke genvalg)
  Erling Christensen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Efter generalforsamling kommer Søren Christensen formand Vestjysk Landboforening og fortæller om Skjern Å. Hvordan den afgræsses og vedligeholdelse. Hvordan man prøver at producerer og sælge lokalproducerede produkter fra området.

Søren er medejer af Økogårdene og Skjernenge.

Tilmelding til spisning er nødvendig:
Senest d. 10. november til Ina Nielsen på mail inan@friland.dk el. tlf. 89 19 27 65

Økokød