Forside > Generalforsamlinger > 2012

2012

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Økokød.
 
Onsdag den 14. november kl. 18.00 i Jysk landbrugscenter i Billund, Majsmarken 1, 7190 Billund.
 
Der startes med økologisk middag.
 
Generalforsamling ifølge vedtægterne.
 
1.                   Valg af dirigent og referent
2.                   Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
3.                   Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
4.                   Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
5.                   Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
6.                   Indkomne forslag
7.                   Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
På valg er:    
i.                    Nicolaj Pedersen
ii.                   Frode Flyvbjerg Kristensen
iii.                  Gert Ladegaard Jensen ( modtager ikke genvalg)
 
8.                   Valg af revisor
Eventuelt
 
 
Efter generalforsamling vil Tine og Jan Thybo fortælle om at starte og drive en økologisk slagter og gårdbutik nær Skanderborg
 
Tilmelding til spisning nødvendigt senest den 7. november til Ina Nielsen pømail: inan@friland.dk eller tlf. 89 19 27 63

Økokød