Forside > Tilskud fra Økokød

Tilskud fra Økokød

Økokod f.m.b.a udlodder hvert år 380.000 kr. fordelt i flere portioner til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologisk kødproduktion.

Der er ansøgningsfrist 1. april i det år, hvor der ansøges.

Pengene kommer til udbetaling i oktober kvartal samme år, når udgifter og afrapportering har fundet sted.

Kun medlemmer af Økokød kan ansøge. Indmeldelse sker ved at indbetale 500 kr. på konto nr. 8401-0004201051. Husk at skrive navn på indbetaler. 

Ansøgningen sendes til formanden for Økokod f.m.b.a.

Frode Flyvebjerg Kristensen, Vesterbækvej 73, 6800 Varde
E-mail: frodeflyvbjerg@hotmail.com
Eller tlf. 75 29 80 83, mobil 40 75 03 93

Økokød