2012

Fælles faglig dag om kvæg
Frilands halvårsmøde om kvæg organiseres i år i samarbejde med producentforeningen Økokød som en fælles faglig dag for såvel åkologiske kvægproducenter som producenter af Friland Limousine og Friland Kødkvæg.

Dagen omfatter:

Dagen starter kl. 9 ved Jysk LandbrugsrådgivningMajsmarken 1, 7190 Billund
Herfra vil der være fælles bustransport til de øvrige destinationer.Man kan dog også møde kl. 10 ved Sdr. Felding Slagteri, og selv stå for transporten i egen bil.
Alle leverandører af Friland Kødkvæg, Friland Limousine samt økologisk kvæg vil modtage yderligere oplysninger og program.

Tilmelding: Inden 18 maj til:
Frilands leverandørkontakt:Ina Nielsen tlf. 89 19 27 63 Mail:  inan@friland.dk