Forside > Generalforsamlinger > 2013

2013

Mandag d. 11 November 2013 kl. 19.00 i Jysk Landbrugscenter i Billund.

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen

3.   Fremløggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne

4.   Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår

5.   Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen

6.   Indkomne forslag

7.   Valg til bestyrelse og valg af suppleanter

På valg er:      Bent Korsholm

                     Erling Kristensen

8.   Valg af revisor

9.   Eventuelt

Økokød